Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu

Dr. Ali Kemal Topaloglu 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra ECFMG (USMLE) sınavlarını alarak 1993’te Amerika Birleşik Devletleri‘ne gitti. 1993-1996 yılları arasında Loyola University of Chicago’da Pediatrik Endokrinoloji yan dal uzmanlık eğitimi yaptı. Daha sonra New York Mount Sinai Medical Center’da moleküler genetik yan dal eğitimini tamamlayip1999 yılında yurda döndü ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik hayata başladı.  Bir yıl sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji bilim dalına geçti.  2002 yılında doçent 2007 yılında profesör unvanını aldı.

2005 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde altı ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmasının ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji bilim dalında kendi araştırma laboratuvarını kurdu ve insanda puberte sürecinde rol alan genetik faktörlerin ortaya çıkarılması konusunda çalıştı.

Neurokinin B (TAC3), Neurokinin B reseptörü (TACR3) ve Kisspeptin (KISS1) moleküllerinin insan pubertesinde rollerini 2009-2012 yıllarında arkadaşlarıyla birlikte ilk kez tanımladı. Bu buluşları gonadotropin salgılatıcı hormonun (GnRH) hipotalamustan ritmik olarak salınmasına kaynaklık eden “GnRH pulse generator” yapısının hipotalamustaki KNDy (Kisspeptin) nöronları olarak karakterize edilmesine büyük katkı yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 16 yıl boyunca öğretim üyeliği yapan Dr. Topaloğlu, Fakültenin ilk Erasmus koordinatörü olarak öğrencilerimizin Avrupa’daki tıp fakültelerinde öğrenci değişim süreçlerine katılmasını başlattı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak öğrencilerimizin ve mezunlarımızın desteklenmesine katkıda bulundu. Ayrıca, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği yönetim kurulu üyesi ve Akademik Ağ adlı akademisyenler arasında sinerji, iletişim, bilimsel ve sosyal işbirliğinin artırılmasını amaçlayan sivil toplum örgütünün başlatıcılarından birisi olarak Üniversitemizde akademik düzeyin yükselmesi yönünde çaba gösterdi. Konusunda bir ilk olarak, yurt çapında akademisyen adayı genç pediatrik endokrinoloji uzmanlarının bir Biyoloji alanı olarak Endokrinoloji konusundaki donanımlarını yükseltmek amacıyla uygulamalı “İleri Temel Endokrinoloji” kursunu başlattı ve Balcalı’da bu kursları arkadaşlarıyla birlikte periyodik olarak düzenledi. Daha sonra Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği yönetim kurulu üyesi olarak bu kursun dernek eğitim müfredatına alınarak desteklenmesini sağladı.

2012-2013 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Oregon Health and Science University‘de pubertenin genetik temeli konusunda bilimsel çalışmalar yaptı. 2017-2022 yılları arasında University of Mississippi Medical Center‘da konsültan hekim, araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022 yılında Harvard Medical School ile afiliye Massachusetts General Hospital Pediatrik Endokrinoloji bölümüne geçti. Halen bu kurumda konsültan hekim, öğretim üyesi ve puberte genetiği konusunda araştırmacı olarak çalışmaktadır.  Bugüne dek toplam 11 ayrı genin insan puberte gelişimindeki rollerini ekibiyle birlikte ilk kez ortaya koydu. Bu çalışmaları New England Journal of Medicine, Nature Genetics, American Journal of Human Genetics gibi en saygın bilimsel dergilerde çoğu Çukurova Üniversitesi adresli olarak yayınlandı. Akademik kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası kongrede davetli konuşmacı olarak sunumlar yaptı. Yaklaşık 100 adet hakemli makalenin yanında çok sayıda İngilizce ve Türkçe kaynak ve ders kitaplarında yazar, bilimsel dergilerde editörler kurulu üyesi olarak yer aldı.