Aylık Burs Başvuru Formu

Burs Başvuru Formunu Buraya Tıklayarak Erişebilirsiniz. Bu formu doldurup, bir adet vesikalık fotoğrafınız ve aşağıdaki belgeler ile Tıp Fakültesi Dekanlık Özel Kalemi Fatma Ökke’ye teslim edebilirsiniz.

1. Burs formuna, ailenin geçimini sağlayan aile reisinin çalıştığı kurumdan maaş bordrosu (gelir durumuna ait belge) örneği eklenecek,Çiftçilik,esnaf,sanatkar v.b.işle iştigal edenler bağlı oldukları kurum ve kuruluşlardan alacakları belgeleri ekleyeceklerdir.

2. Öğrencilerin kurum ve kuruluşlardan almakta olduğu burslar kayıtlarına işlenmektedir. Her yıl sonunda başarı belgeleri istendiğinden doğru beyanda bulunmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Öğrenci yanlış beyanda bulunduğu takdirde burs ve yemek yardımı derhal kesilir,disiplin soruşturması açılır.

4. Formun tamamı doldurulmadığında ve istenilen belgeler eklenmediği takdirde burs formları değerlendirmeye alınmayacaktır.