Genel Kurul Duyurusu

28 Aralık 2022

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği (ÇurovaTIPMED) Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısını 28.12.2022 tarih ve 17/1 sayılı kararı ile 12 Ocak 2023 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kurul odasında saat 12.30 da aşağıdaki gündem maddeleri ile, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 19 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Derneğimiz üyelerine saygıyla duyurulur.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
  3. Divanın oluşturulması
  4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması ve görüşülmesi
  5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası
  6. Yeni Yönetim Denetleme ve Onur Kurullarının Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış